Marker

Stovgaard

Markbruget

 

Virksomheden driver i alt ca 700 Ha, fordelt på 2 områder i det sønderjyske.

Arealerne ligger fordelt i:

 

Sønderborg/ Guderup

Ca. 350 ha

God muldjord

Salgsafgrøder, hovedsageligt foderkorn til eget brug og raps

 

Padborg/ Tinglev

Ca. 350 ha

Let sandjord

Biomajs, afsættes til biogasanlæg i Tyskland og foderkorn