Generelt

Stovgaard

Landbrugsvirksomheden Stovgaard er samlet af flere bedrifter.

Disse ejes af H. Jesper Hansen og virksomheden arbejder som en samlet enhed på trods af den geografiske afstand og drives af 12 medarbejdere og ejer.


Om Stovgaard


Stovgaard består af  ca 350 ha incl. forpagtninger.


De 3 ejendomme er:

Stovgaard, Ravnskobbel 1, 6400 Sønderborg

Katholm, Veesbækvej 24, 6430 Nordborg

Dyndved, Veesbækvej 10, 6430 Nordborg

 

I bedriften indgår øen Katholm, beliggende i Augustenborg Fjord. Øen plejes ekstensivt ved afgræsning med får. Desuden foreligger der en græsningsaftale med naboen omkring afgræsning med kvier (ca. 10). Det er en del af målsætningen, at øen skal bevares som en øde naturperle i fjorden.


De på bedriften liggende naturarealer ønskes tilgodeset ved at holde en passende afstand til disse fra de dyrkede arealer. Ved levende hegn holdes ca 50 cm. udyrket uden for hegnet, således planter og dyreliv har gode betingelser.


Der findes nogle små skovarealer, disse drives ekstensivt, og der fældes kun få træer. Skovene anvendes hovedsageligt til jagt.


Om Vester-hindholm


Bedriften Vester-Hindholm består af i alt ca 350 Ha


De 4 ejendomme er:

Vester-Hindholm, Skyttehusvej 5, 6330 Padborg

Kragelundvej 12, 6330 Padborg

Kravlund Møllevej 5 6360 Tinglev

Østerbækvej 1B, 6330 Padborg, sidstnævnte er bygningsløs

 

Målsætning


Det er en del af målsætningen, at virksomheden skal indgå i det omkringliggende samfund på en positiv og ansvarsfuld måde. Derfor tages der i vid udstrækning hensyn til naboer og natur

ved f. eks udbringning af husdyrgødning, samt placering af produktions enheder.


Der vælges tekniske løsninger der udnytter resurser bedst muligt.