Svineproduktionen

Stovgaard

Svineproduktionen


Der er idag 4 afdelinger i produktionen:

Stovgaard -  søer med smågrise

Katholm    -  7 - 100 kg

Fårhus       -  7 - 100 kg

Kravlund   - 30 kg til opformering og slagt


Husdyrholdet er baseret på en sobesætning på ca. 950 søer med grise til fravænning.

Der produceres OUA grise til afsætning ved Danish Crown.

Polte til eget brug avles selv via kernestyring.


Ved fravænning flyttes grisene til 2 andre afdelinger i virksomheden. De flyttes enten til:

Katholm på Als eller

Fårhus i Padborg.

Her går grisene frem til slagt.

 

Til afdelingen Kravlund indkøbes ca. 6500 stk. sopolte til opformering og ca. 6.000 til slagt, ved 30 kg. Dyrene går både til eksport og til Danmark.