Personale

Stovgaard

Personale

 

Hos Stovgaard vægter vi et godt arbejdsmiljø højt, hvor faglige og sociale kompetancer sættes i spil og udvikles.

Vi har således flere medarbejdere, som har været hos Stovgaard i flere år.

------------------------------------------

Jesper Hansen

Mobil: 40446891 / Mail: Jesper@stovgaard.dk

Titel: Ejer

Ansvar: Overordnet ansvar for den samlede bedrift.

--------------------------------------------

Ejnar Hansen

Tlf: 74486940 / Mail: stovgaard@os.dk

Titel: Ejer af ejendommen Stovgaard

--------------------------------------------

 

Team Stovgaard


Jacob Hollender

Mobil: 2244 5585

Mail: jacob@stovgaard.dk

Titel: Driftsleder soholdet

Ansvar: Medarbejdere og dyr på Stovgaard


Aline Rohden

Mobil:

Titel: Fodermester

Ansvar: Søer farestald

 

Samuel Leichtweis

Mobil:

Titel: Fodermester

Ansvar: Løbeafdeling og drægtighedsstald

------------------------------------------

 

Team Katholm/Stevning


Vando Werlang

Mobil: 5031 3926

Mail: vando@stovgaard.dk

Titel: Driftsleder

Ansvar: Medarbejdere og dyr i afdelingen


S. Elias

Mobil:

Titel: Fodermester under oplæring

Ansvar: Klimastalde og slagtesvin

 

Jørn-Henning Jensen

Mobil:

Mail: mail@hellesvang.dk

Titel: Allrounder

Ansvar: Slagtesvin

-------------------------------------------

Team Fårhus og Kravlund


Jan Bohn

Mobil: 50167272

Mail: jan@stovgaard.dk

Titel: Driftsleder

Ansvar: Svineproduktion i Fårhus og Kravlund

 

Volmir Hoffman

Mobil: 

Mail: kravlund@stovgaard.dk

Titel: Medhjælper

Ansvar: FRATS i Fårhus

 

Marcos Jung

Mobil:

Titel: Medhjælper slagtesvin og polte

Ansvar: Slagtesvin i Krathus

-------------------------------------------

Claus Frederiksen

Mobil:

Mail: mark@stovgaard.dk

Titel: Mark bestyrer, Stovgaard

Ansvar: Markbruget + maskiner

-------------------------------------------

Lasse Jønsson

Mobil:

Mail: blandebil@stovgaard.dk

Titel: Blandemester

Ansvar: Foderlevering og vedligehold blandebil

-------------------------------------------

Ditte Grotum Jorsal

Mobil: 26770859 

Mail: kontor@stovgaard.dk

Titel: Administrativ leder

Ansvar: Økonomi, regnskab, HR, diverse ad hoc opgaver