Maskiner

Stovgaard

Maskinparken


Virksomheden driver i alt ca 700 Ha.

Arealerne ligger hhv. ved Sønderborg/Guderup og Padborg/ Tinglev.


Da vi som virksomhed ønsker en mest mulig rationel og effektiv drift, drives alle arealer med en samlet maskinpark. Det er således muligt at udnytte en moderne maskinpark optimalt. Gennem valg af afgrøder og  i planlægningen tages der hensyn til dette.


Det har igennem årene altid været vigtigt at produktionen foregår rationelt. Som følge heraf har vi således selv udviklet og bygget flere maskiner.


Hovedparten af maskinerne er placeret på hovedejendommen Stovgaard.


Her nævnes de væsentlige maskiner:


Stovgaard:


Majetærsker Claas 570  m. 30 fods (9 m) skærebord

Case 285 300 hk

Case 150  150 hk

Eget udviklet såsæt “Stovgård Combi-liner” 6 m.

2 stk 5 furet Scan risteplove

Scan sprøjte 4000 liter 24 m bom

Horsch stubharve 7,5 m.


Vester- Hindholm:


1 stk case 150  hk

Scan sprøjte 6000 l 24 m bom.

Fiat 90-90
 

Blandebil

 

Stovgaard har sin egen lastbil med blandeanlæg, som sørger for at blande og levere kvalitets foder til alle vores grise.

Lastbilen er en Iveco og traileren med blandeanlægget er af mærket Tropper og indkøbt fra fabrikken.

Der er en fast chauffør på bilen, som kører rundt på vores ejendomme og det er hans opgave at holde styr på recepterne, levere optimalt foder til tiden og derudover at betjene og vedligeholde bilen.